*Kalkulator računa potrebnu snagu uređaja za prosječnu visinu stambenog prostora 2.60m

Klima
kalkulator

Ukoliko niste sigurni koju rashladnu snagu klima uređaja trebate za vaš prostor možete je izračunati pomoću ovog kalkulatora.

Prodajna mreža

Media m